Úzkokolejka v Červené zahradě

Úzkokolejka v Červené zahradě je neprovozní drážka o rozchodu 600 mm nacházející se na místě zbořené usedlosti Červená zahrada v Praze na Smíchově.

Celá úzkokolejka se vejde na jediný snímek. Kolej o délce 18 m se rozkládá mezi Nádražní a Strakonickou ulicí.
Celá úzkokolejka se vejde na jediný snímek. Kolej o délce 18 m se rozkládá mezi Nádražní a Strakonickou ulicí.

Historie

Do počátku 20. století se na místě 18 m dlouhé úzkokolejky na pražském Smíchově nacházela proslulá usedlost Jindřicha Herze Červená zahrada. Po roce 1900, kdy smíchovské nábřeží prodělávalo rapidní rozvoj zakoupila usedlost firma Hrůza a Rosenberg, podnikatelství betonových staveb a továrna stavebních výrobků. Společnost většinu budov zbořila a na jejich místě postavila tehdy moderní zázemí svého stavebního podniku.

Z tohoto období pochází první možné vysvětlení vzniku drážky. Nicméně vzhledem kt omu, že by se musela nacházet uvnitř budovy (což není vyloučeno, ale je té méně pravděpodobné) lze spíš usuzovat, že kolej byla vystavěná až koncem 70. let 20. století, po zbourání budov uvedené firmy. V té době byly podobné drážky nezřídka zřizovány v menších areálech státních stavebních společností.

Jiná teorie o původu vzniku drážky pracuje s možností, že kolej byla původně protažena až na břeh Vltavy do prostoru původního vorového přístavu. Taková možnost není vyloučena zejména vzhledem k (tehdejší, tj. v průběhu 20. století) potřebě přepravovat stavební materiály z lodí do skladů - nicméně úzkokolejka by v takovém případě zřejmě křížila nejméně jednu kolej rozsáhlého vlečkového systému, který v 1. polovině 20. století okupoval jak levý břeh Vltavy, tak přístaviště podél celého ostrova Císařská louka.

Okolnosti vzniku úzkokolejky jsou nejasné a rádi uvítáme jakékoliv zpřesňující informace.

Popis

Drážka o rozchodu 600 mm je tvořena jedinou přímou kolejí o délce 18 m ve směru kolmém k rovnoběžným ulicím Nádražní a Strakonické v Praze. Úzkorozchodka se nachází přímo v prostoru zbourané usedlosti Červená zahrada, s troškou nadsázkly proto lze tvrdit, že je přímo v Červené zahradě.

Provoz na vodorobvné a přímé koleji byl zřejmě zajišťován lidskou silou. Navíc je poměrně pravděpodobné, že v minulosti byla kolej delší a zasahovala do prostoru rozšířené Strakonické ulice (dříve přístavní vlečky) a snad až do přístaviště na břehu Vltavy; nicméně tento předpoklad se zatím nepodařilo prokázat.

V roce 2018 je drážka nepoužívaná, v zachovalém stavu a nachází se ve vozovce spojovací komunikace uvnitř uzavřeného areálu. Kromě jediné přímé koleje se na ní nenachází žádná výhybka, točna nebo jiné zařízení související s provozem úzkokolejných vlaků.

Zdroje

  1. Wikipedie.cz: Červená zahrada. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_Zahrada.
 
Článek ze dne 18. 12. 2018 byl naposledy upraven dne 18. 12. 2018 a zobrazen celkem 9801×, naposledy dne 6. 2. 2023 v 13:32.
 
 

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Hotel Vaníček Praha
Druhá Praha
Motto „Druhé město se zdá být přeplněné sochami, pomyslel jsem si, a jeho obyvatelé ještě lstivě využívají našich soch a dělají si z nich chlívky pro svá …
Úzkokolejka za Korytnou ulicí
Úzkokolejka za Korytnou ulicí
Úzkokolejka za Korytnou ulicí je neprovozní úzkorozchodná drážka (600 mm) v areálu průmyslových staveb mezi ulicí Korytnou a seřaďovacím nádražím Praha-Vršov…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka: